Avslutning

Nu har vi avslutat alla våra deltagare i projektet. 31 augusti var sista dagen med deltagare i #jagmed och nu pågår en febril aktivitet runt om i alla delprojekt. Resultat ska tas fram, erfarenheter dokumenteras och framgångsfaktorer ska spridas. 30 delprojekt ska skriva slutrapporter som till slut ska leda fram till en rapport för hela #jagmed.

Slutrapporten är snart klar!

Lite förvånade och mycket stolta och glada är vi över allt jobb vi har gjort i Katrineholm under de tre år som projektet pågått. Vad som står i rapporten kommer vi att presentera på vår lärkonferens vid Åsa folkhögskola den 28 september.  På vår konferens kommer du att få träffa deltagare och även se en film där de berättar om sig själva och vad som varit bra i projektet.

Vi vill också sprida glädje på vår lärkonferens och därför har vi årets matglädje skola som föreläsare. Sara och Susanne kommer att  berättar om hur man bygger relationer, sprider kärleksfullt lugn – och lagar världens bästa mat!

Slottsskolan i Vingåker – Årets matglädjeskola 2018!

Välkommen på vår lärkonferens 28 september!