Slutkonferens #jagmed

Då var det officiellt avslutat, detta tre år långa projekt som spänt över 5 regioner och nått ungefär 7000 ungdomar. Ja, nästan slut. En hel del fortsätter ju faktiskt i implementerade metoder och arbetssätt runt om i Mellansverige, en del utvecklingsarbete kommer fortgå även under 2019 och nya projektplaner finns!

Under de två avslutande dagarna i Norrköping fick vi ta del av hur olika projekt nu kommer att leva vidare, vilka resultat de uppnått och vad som nu händer för medarbetarna. Saknätverk Elevstöd, Risk för avhopp och Inkludering hade särskild avslutning där vi bland annat lyssnade på forskare Helena Andersson när hon presenterade sin avhandling ”Möten där vi blir sedda” som kom 2017.  En avhandling om elevens engagemang, mycket intressant!

Helena Andersson, tidigare forskare vid Malmö universitet numera högskolan i Kristianstad.

Själva slutkonferensen bjöd på fler goda exempel på hur man på ett flexibelt sätt kan stötta ungdomar att klara sina studier. Att skapa relation återkommer i alla rapporter, liksom att ungdomen känt sig lyssnad på och tagen på allvar. Organisatoriska framgångsfaktorer är att det funnits en driven ledning och var projektet haft sin hemvist. I Katrineholm har vi funnits under Bildningsförvaltningen, något som underlättat för information och tillgänglighet.

Våra utvärderare från Linköpings universitet lämnade sin rapport och den är mycket samstämmig med vår lokala utvärdering – kul! Deras rapport kommer inom kort att finnas på jagmed.se.

Så här tycker ungdomarna själva!

Östra teatern deltog också under slutkonferensen och visade utdrag ur två av sina pjäser. Östra teatern har nischat in sig på att gestalta berättelser om människor i utanförskap, vi fick bland annat stifta kort bekantskap med Jonas som har Aspergers syndrom. Ett tips är att boka en hel föreställning – det skapar en tydlig bild och många tankar! Hitta Östra teatern här.

Som avslutning lyssnade vi på Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som bland annat belyste det enorma glappet mellan att ha en gymnasieutbildning och att inte ha en och att det glappet bara ökar!

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister i övergångsregeringen.
Att ha en gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning kontra att inte ha det är en riktig vattendelare i samhället idag.

Även om vi fortfarande har en del spridningsuppdrag kvar, året är ju inte slut ännu, så känner vi oss nöjda och stolta över det arbete som bedrivits i alla 30 delprojekt och de resultat som uppnåtts. Hela projektets slutrapport kommer också den att finnas tillgänglig så småningom.

”Utan #jagmed hade jag legat hemma och sovit fortfarande!”

(citat från deltagare)

Katrineholms Resursskola

Var ligger Resursskolan? Det är många som ställer oss den frågan. Nu är det så att Resursskolan inte är någon egen skolbyggnad. Det är istället flera mindre särskilda undervisningsgrupper som är utplacerade på olika skolor. Den stora skillnaden är att vi nu har samma rektor och att personalen bildar en gemensam arbetsgrupp.

Fredrik Malmer rektor för Resursskolan och projektägare för #jagmed i Katrineholm

Två enheter finns det under Resursskolan och en riktar sig mot elever i åk 7 – 9 och den andra mot elever på gymnasiet. Det underlättar vid övergången från grundskolan till gymnasiet för många elever. När vi är samma organisation kan vi också samarbeta på många olika sätt för att bättre möta varje elevs behov.

Här kan man sitta i soffan och plugga – inte bara i skolbänken.

Det viktigaste med Resursskolan är att vi hela tiden arbetar för att bli bättre på att lyssna på våra elever. Därför är skolans motto ”Elevens röst i centrum”.

 

 

#jagmed Nyköping/Oxelösund firar!

Vårt systerprojekt i Nyköping/Oxelösund firade sitt projekt med stor lärkonferens i Nyköping häromdagen. Ett hundratal gäster fick lyssna till Martin Karlberg, Uppsala universitet, när han pratade om frånvaro i skolan och hur vi alla kan vända det till ökad närvaro. 

Martin Karlberg har forskat mycket på området om frånvaro i skolan.

Vi fick även lyssna till vad delprojekt Nyköping/Oxelösund jobbat med de här tre åren. De har haft olika fokusområden, bland annat har de jobbat mycket med övergångar mellan åk 9 och gymnasiet – ett tips är att kolla med dem om Din kommun är i behov av utveckling på det området!

De har också jobbat med att utbilda i så kallad SIP, samordnad individuell plan. En SIP kallar en till när det finns behov av att just samordna resurser och åtgärder för en enskild individ.

Men det som ändå slår igenom som projektets mest framgångsrika del är arbetet som ungdomssamordnarna har gjort. De har stöttat på individnivå, farit runt på alla skolor, pratat, samordnat och varit en otrolig trygghet för många elever i upptagningsområdet. Ytterligare ett bevis för att ett gott bemötande, en ärlig nyfikenhet och ett stort tålamod är till stor hjälp för många av våra elever!

Nyköping/Oxelösunds ungdomssamordnare Johanna Karlsson och Jessica Lundin tillsammans med projektledare Anna Hedeklint.

Tack för en fin konferens!

Dagen avslutades med världens största #jagmed-tårta!