God jul & Gott nytt år!

Nu avslutar vi #jagmed i Katrineholm och önskar alla vi samarbetat och samverkat med ett riktigt gott slut på detta år och en fantastisk start på nästa!

Tack till alla ni som följt oss på sociala medier, kommit på våra konferenser och gett oss uppskattning och mod. Mod att göra annorlunda!

Nu lever #jagmed vidare i Resursskolan men också i nya projekt som är på gång – det får vi återkomma till!

Ha det gött – heeej!

På jobbcirkus!

En framgångsfaktor i vårt projekt är att göra något annorlunda, att ge elever bilder. Studiebesök är en utmärkt grej att göra då! Tänk sedan om man hittar ett så bra ställe som Jobbcirkus i Eskilstuna där ungdomar får fundera på gymnasievalet från ett lite annat håll!

#jagmed tog på självaste luciadagen med några tjejer som står i begrepp att söka till gymnasiet för att ge dem nya bilder och nya intryck och nya tankar om vilket val de ska göra.

Vilken väg väljer du? Den enkla, den lite krångligare eller den roliga? Redan i starten av utställningen får eleverna ta ställning.

 

Att veta skillnaden på yrkesförberedande och högskoleförberedande gymnasieprogram kan vara viktigt i valprocessen. Det finns många vägar att gå!
Att gå i skolan är många gånger en balansgång och det är lite lättare om man gjort sitt val för sig själv och inte låtit sig påverkas av kompisar eller föräldrar.
Har du hört att du har svårt att vara tyst och sett det som en dålig sak? Men en arbetsgivare kanske ser dig som en idéspruta och väldigt värdefull för företaget! En långsam person kanske är väldigt noggrann. Se fördelarna med alla egenskaper!
Vår lärare Sussie kanske också skulle passa som skogsarbetare? Eleverna får prova att sätta sig in i olika roller för att öppna nya vägar!

Dagen avslutades med luciafika och trötta men nöjda åkte vi hem i mörkret!

Läs mer om Jobbcirkus här!

Titta vad vi hann med!

Inom ramen för projektet hann vi bjuda in till ytterligare en lärkonferens i Katrineholm – jippie!!

Dagens huvudtema stod Jan-Olov Karlsson och Anders Schiöler från Ericastiftelsen för. De föreläste på temat ”Mentalisering – ett tillskott i pedagogiska verksamheter”. Ericastiftelsen har funnits sedan 1934 och arbetar utifrån tre grenar; klinisk psykoterapi, högskoleutbildning inom psykosterapi samt forskning/metodutveckling.

Vi fick en snabb genomgång av begreppet mentalisering, vad det är, vilka effekter som kan komma ur mentalisering, vad som påverkar om mentaliseringen blir bra eller mindre bra och lite konkreta tips hur man i vardagen kan använda sig av mentalisering. Grunden är i alla lägen att skapa bra relationer för att tillsammans kunna skapa en mer framgångsrik framtid för ungdomen/eleven.

Dagen avslutades med gruppdiskussioner kring frågorna ”Hur kan vi skapa bättre relationer på vår arbetsplats” och ”Hur bemöter vi våra elever på bästa sätt”. Några stickprov ur dessa mycket kreativa samtal:

– Ge det tid, fem minuter finns alltid!

– Var nyfiken på den du har framför dig, vi har alla något att lära av varandra.

– Att lära känna varandra som kollegor skapar mer gemenskap och förståelse som sedan smittar av sig på våra ungdomar.

– Att orka ge cred till varandra för bra saker.

– Ledorden för #jagmed – Sedd, Hörd, Bekräftad – gäller även för personalgrupper.

– Att göra andra saker än att endast jobba med ämnesstudier i skolan kan vara framgång för skapandet av goda relationer.

– Att i arbetsgruppen vara prestigelös i fråga om öppenhet och delaktighet men känna prestige för det goda arbete vi gör.

Återigen – en lyckad och inspirerande dag!

Slutkonferens #jagmed

Då var det officiellt avslutat, detta tre år långa projekt som spänt över 5 regioner och nått ungefär 7000 ungdomar. Ja, nästan slut. En hel del fortsätter ju faktiskt i implementerade metoder och arbetssätt runt om i Mellansverige, en del utvecklingsarbete kommer fortgå även under 2019 och nya projektplaner finns!

Under de två avslutande dagarna i Norrköping fick vi ta del av hur olika projekt nu kommer att leva vidare, vilka resultat de uppnått och vad som nu händer för medarbetarna. Saknätverk Elevstöd, Risk för avhopp och Inkludering hade särskild avslutning där vi bland annat lyssnade på forskare Helena Andersson när hon presenterade sin avhandling ”Möten där vi blir sedda” som kom 2017.  En avhandling om elevens engagemang, mycket intressant!

Helena Andersson, tidigare forskare vid Malmö universitet numera högskolan i Kristianstad.

Själva slutkonferensen bjöd på fler goda exempel på hur man på ett flexibelt sätt kan stötta ungdomar att klara sina studier. Att skapa relation återkommer i alla rapporter, liksom att ungdomen känt sig lyssnad på och tagen på allvar. Organisatoriska framgångsfaktorer är att det funnits en driven ledning och var projektet haft sin hemvist. I Katrineholm har vi funnits under Bildningsförvaltningen, något som underlättat för information och tillgänglighet.

Våra utvärderare från Linköpings universitet lämnade sin rapport och den är mycket samstämmig med vår lokala utvärdering – kul! Deras rapport kommer inom kort att finnas på jagmed.se.

Så här tycker ungdomarna själva!

Östra teatern deltog också under slutkonferensen och visade utdrag ur två av sina pjäser. Östra teatern har nischat in sig på att gestalta berättelser om människor i utanförskap, vi fick bland annat stifta kort bekantskap med Jonas som har Aspergers syndrom. Ett tips är att boka en hel föreställning – det skapar en tydlig bild och många tankar! Hitta Östra teatern här.

Som avslutning lyssnade vi på Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som bland annat belyste det enorma glappet mellan att ha en gymnasieutbildning och att inte ha en och att det glappet bara ökar!

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister i övergångsregeringen.
Att ha en gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning kontra att inte ha det är en riktig vattendelare i samhället idag.

Även om vi fortfarande har en del spridningsuppdrag kvar, året är ju inte slut ännu, så känner vi oss nöjda och stolta över det arbete som bedrivits i alla 30 delprojekt och de resultat som uppnåtts. Hela projektets slutrapport kommer också den att finnas tillgänglig så småningom.

”Utan #jagmed hade jag legat hemma och sovit fortfarande!”

(citat från deltagare)

Katrineholms Resursskola

Var ligger Resursskolan? Det är många som ställer oss den frågan. Nu är det så att Resursskolan inte är någon egen skolbyggnad. Det är istället flera mindre särskilda undervisningsgrupper som är utplacerade på olika skolor. Den stora skillnaden är att vi nu har samma rektor och att personalen bildar en gemensam arbetsgrupp.

Fredrik Malmer rektor för Resursskolan och projektägare för #jagmed i Katrineholm

Två enheter finns det under Resursskolan och en riktar sig mot elever i åk 7 – 9 och den andra mot elever på gymnasiet. Det underlättar vid övergången från grundskolan till gymnasiet för många elever. När vi är samma organisation kan vi också samarbeta på många olika sätt för att bättre möta varje elevs behov.

Här kan man sitta i soffan och plugga – inte bara i skolbänken.

Det viktigaste med Resursskolan är att vi hela tiden arbetar för att bli bättre på att lyssna på våra elever. Därför är skolans motto ”Elevens röst i centrum”.

 

 

#jagmed Nyköping/Oxelösund firar!

Vårt systerprojekt i Nyköping/Oxelösund firade sitt projekt med stor lärkonferens i Nyköping häromdagen. Ett hundratal gäster fick lyssna till Martin Karlberg, Uppsala universitet, när han pratade om frånvaro i skolan och hur vi alla kan vända det till ökad närvaro. 

Martin Karlberg har forskat mycket på området om frånvaro i skolan.

Vi fick även lyssna till vad delprojekt Nyköping/Oxelösund jobbat med de här tre åren. De har haft olika fokusområden, bland annat har de jobbat mycket med övergångar mellan åk 9 och gymnasiet – ett tips är att kolla med dem om Din kommun är i behov av utveckling på det området!

De har också jobbat med att utbilda i så kallad SIP, samordnad individuell plan. En SIP kallar en till när det finns behov av att just samordna resurser och åtgärder för en enskild individ.

Men det som ändå slår igenom som projektets mest framgångsrika del är arbetet som ungdomssamordnarna har gjort. De har stöttat på individnivå, farit runt på alla skolor, pratat, samordnat och varit en otrolig trygghet för många elever i upptagningsområdet. Ytterligare ett bevis för att ett gott bemötande, en ärlig nyfikenhet och ett stort tålamod är till stor hjälp för många av våra elever!

Nyköping/Oxelösunds ungdomssamordnare Johanna Karlsson och Jessica Lundin tillsammans med projektledare Anna Hedeklint.

Tack för en fin konferens!

Dagen avslutades med världens största #jagmed-tårta!

MBT-utbildning

I september var vi med om någonting spännande och väldigt utmanande! Tillsammans med fyra pedagoger från Resursskolan gick vi en utbildning i MBT – Mentaliseringsbaserad terapi- i Heidelberg, Tyskland.

MBT är en form av psykoterapi som syftar till att öka människors mentaliseringsförmåga: att vara uppmärksam på och kunna reflektera över egna känslor, reaktioner, motiv och tankar.

Denna vetenskapligt grundade metod, framtagen av Peter Fonagy och Anthony Bateman, är från början utvecklad att passa ungdomar med boarderlineproblematik. I stora drag handlar det om att ”terapeuten” och ”klienten” får en relation och skapar en allians. Tack vare denna relation kan de sedan utforska varandras sätt att uppfatta sig själva och den andre. Man hjälper till att medvetandegöra ungdomens sätt att tänka  så hen kan få mer kontroll över sina känslor och beteenden. I Heidelberg var det självaste Bateman som var kursledare!

Hela gruppen tillsammans med Anthony Bateman, en av grundarna till MBT.

Läs mer om utbildningen här!

Tanken är att all personal inom Resursskolan ska ha vetskap om den här metoden och kunna bemöta våra ungdomar på ett öppet och nyfiket sätt. Och det är ganska svårt!  Utbildningen innehöll en hel del rollspel och vi övar även mycket här på hemmaplan.

Djupt försjunkna i kurslitteraturen som dessutom var på engelska!

I övrigt kan vi meddela att staden Heidelberg lämpar sig ypperligt för en semesterresa, en mycket vacker stad! Och dessutom väldigt varm, i alla fall när vi var där.

Många vackra vyer finns att se i Heidelberg.
Mitten av september och 29 grader varmt – fantastiskt!

Lärkonferens 28 september – ett värdigt avslut!

 

Se Katrineholms kommuns film från avslutningen!

Slutrapporten är färdigformulerad, sparad och utskriven. Lärkonferensen på Åsa folkhögskola avslutad och vi ler när vi tänker tillbaka på fredagen!

Stort TACK till alla som deltog! Men kanske ett EXTRA stort tack och en bamsekram till våra deltagare som var med och inför hela församlingen berättade sin resa och hur #jagmed har hjälpt dem. En MAGISK stund!

Självklart delades det ut medaljer till våra deltagare – så modiga!

Under dagen fick vi lyssna till fantastisk musik från Åsas musikelever, elever som fick symbolisera att man kan hitta glädjen i studier även när man passerat gymnasieålder! Sedan fick vi en nästintill svindlande redogörelse från Slottsskolan i Vingåker och Sara och Susanne som driver skolrestaurangen där. Vad har INTE hänt där det senaste året? Över 90 % av skolans elever äter med glädje skolmaten nu och ingen struntar i att gå dit för då kanske man missar nåt roligt. Det senaste är att testa karaoke-lunch! Följ gärna deras upptåg på Facebook!

Här ser ni Sara och Susanne tillsammans med Caroline Helmersson Olsson (s), riksdagsledamot i Utbildningsutskottet, som invigningstalade.

Givetvis presenterades en del resultat och andra fynd från vårt delprojekt- dessa finns att upptäcka i vår slutrapport som ni inom kort hittar på katrineholm.se. Vi berättade om vårt individuella stöd till våra ungdomar, styrkan i samlokalisering, om arbetet med 7tjugo men kanske främst att det som en effekt av projektet startats upp en helt ny Resursskola i Katrineholm för att på riktigt möta elever i behov av extra stöd. Känns gött!

Dagen avslutades med riktig fredagsfeeling när Åsas dansare bjöd in oss på party!

Här följer lite bilder från dagen. Tack till fotograferna Håkan Brunosson och Anders Bjurström!

Våra ledord!
Åsas rektor Jan Jonsson hälsar välkomna.
Caroline Helmersson Olsson invigningstalar

Att ha konferens i denna vackra lokal…
Musikunderhållning av Åsa folkhögskola.
Vi samtalar om vikten av att ha någon som lyssnar.
Far behind food – mycket mer än bara skolmat!
När man liksom bara är bäst!
Karin delar ut utvärderingslappar till alla.
Anders Bjurström, Swedish Empowerment Center, informerar kort (!) om 7tjugo.
Riktigt fredagsmys blev det på slutet!
Dansparty!

Avslutning

Nu har vi avslutat alla våra deltagare i projektet. 31 augusti var sista dagen med deltagare i #jagmed och nu pågår en febril aktivitet runt om i alla delprojekt. Resultat ska tas fram, erfarenheter dokumenteras och framgångsfaktorer ska spridas. 30 delprojekt ska skriva slutrapporter som till slut ska leda fram till en rapport för hela #jagmed.

Slutrapporten är snart klar!

Lite förvånade och mycket stolta och glada är vi över allt jobb vi har gjort i Katrineholm under de tre år som projektet pågått. Vad som står i rapporten kommer vi att presentera på vår lärkonferens vid Åsa folkhögskola den 28 september.  På vår konferens kommer du att få träffa deltagare och även se en film där de berättar om sig själva och vad som varit bra i projektet.

Vi vill också sprida glädje på vår lärkonferens och därför har vi årets matglädje skola som föreläsare. Sara och Susanne kommer att  berättar om hur man bygger relationer, sprider kärleksfullt lugn – och lagar världens bästa mat!

Slottsskolan i Vingåker – Årets matglädjeskola 2018!

Välkommen på vår lärkonferens 28 september!

 

Härmed förklarar vi…

… Katrineholms resursskola för INVIGD!

Bildningsnämndens ordförande Johan Söderberg inviger genom att knyta ihop våra verksamheter.

Nu är den i gång, den nya resursskolan som faktiskt inte fått något bra namn ännu. Vi är oerhört stolta och glada över detta! Det vi i #jagmed upptäckt som förbättringsområden och bra arbetssätt kommer att finnas med i den dagliga verksamheten i de fyra enheter som skolan omfattar.

Vi håller ihop, nyttjar allas kompetenser och är flexibla – det är ett härligt gäng eleverna kommer att möta!

Ett gemensamt positivt, nyfiket och öppet förhållningssätt där vi är genuint nyfikna på eleven vi har framför oss. Så nyfikna att vi tar oss tid, lyssnar och inte rusar i väg i något som eleven inte är med på. Mantrat från 7tjugo-utbildningen ekar i huvudet:

”Tycker du att det går för långsamt? Sänk farten!”

Ibland blir det knutar i bandet, en konflikt, ett hinder eller en utmaning som är till synes omöjlig att knyta upp. Men vi löser det! Här finns ingen prestige att hålla på sitt utan vi kommer att hjälpas åt. Övningen ”Knuten” fick belysa detta tänk.

Så när det var dags för invigning klipptes inga band, vi knöt ihop det i stället! Vi hade inget traditionellt invigningsband i gult och blått utan ett vinrött därför att vi ska vara något annorlunda, något som eleven inte provat förut. Inte vi heller i många lägen 🙂

Catharina Lundqvist, rektor för gymnasiesärskolan, önskade oss lycka till med ett finns glasfat som eleverna på gysär har gjort!

Nu har vi mycket jobb framför oss, men ett spännande sådant. Planer av olika slag ska skapas, team för elevhälsa och trygghet ska sättas och vi ska hitta våra alldeles egna arbetssätt som gynnar VARJE elevs behov – ELEVENS röst i centrum!