Om projektet

#jagmed är ett EU-projekt finansierat av Europeiska Socialfonden (ESF) som pågår i ett 30-tal kommuner i fem regioner i Mellansverige; Östergötland, Uppsala, Örebro, Västmanland och Sörmland. I Sörmland finns två delprojekt, Nyköping/Oxelösund och Katrineholm.

Det övergripande målet för #jagmed är att öka andelen elever som slutar gymnasiet med fullständiga betyg. Under projekttiden kommer vi att studera övergångar mellan skolor och skolformer, arbeta med förebyggande åtgärder samt fortbildning, rådgivning och föreläsningar till berörd skol- och projektpersonal.

I delprojekt Katrineholm är målgruppen ungdomar i åldern 15 – 20 år som är elever i åk 9 upp till åk 3 på gymnasiet och bedöms ligga i riskzonen för att inte påbörja eller fullfölja gymnasiet. Vi kommer att arbeta individanpassat och coachande med att stötta, motivera, stärka självförtroende, arbeta med ungdomars hälsa med mera.

Vi kommer också att studera metoder och arbetssätt i den egna kommunen och i andra kommuner samt i projekt riktade till målgruppen. Till projektet finns en lokal ledningsgrupp och ett samverkansteam kopplat. Samverkansteamets uppgift är bland annat att planera aktiviteter riktade till målgruppen.

I projektet #jag med ska det ske ett integrerat arbete med jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering under hela projektperioden som är 2015 – 2018.

Kontaktpersoner:

Projektledare
Inger Christensen
inger.christensen@katrineholm.se
0725-48 64 37

Elevcoach
Cecilia Brunosson
cecilia.brunosson@katrineholm.se
0730-83 30 83

facebook Facebook: JagmedSörmland

twitterTwitter: #jagmed_Sörmland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *