Slutkonferens #jagmed

Då var det officiellt avslutat, detta tre år långa projekt som spänt över 5 regioner och nått ungefär 7000 ungdomar. Ja, nästan slut. En hel del fortsätter ju faktiskt i implementerade metoder och arbetssätt runt om i Mellansverige, en del utvecklingsarbete kommer fortgå även under 2019 och nya projektplaner finns!

Under de två avslutande dagarna i Norrköping fick vi ta del av hur olika projekt nu kommer att leva vidare, vilka resultat de uppnått och vad som nu händer för medarbetarna. Saknätverk Elevstöd, Risk för avhopp och Inkludering hade särskild avslutning där vi bland annat lyssnade på forskare Helena Andersson när hon presenterade sin avhandling ”Möten där vi blir sedda” som kom 2017.  En avhandling om elevens engagemang, mycket intressant!

Helena Andersson, tidigare forskare vid Malmö universitet numera högskolan i Kristianstad.

Själva slutkonferensen bjöd på fler goda exempel på hur man på ett flexibelt sätt kan stötta ungdomar att klara sina studier. Att skapa relation återkommer i alla rapporter, liksom att ungdomen känt sig lyssnad på och tagen på allvar. Organisatoriska framgångsfaktorer är att det funnits en driven ledning och var projektet haft sin hemvist. I Katrineholm har vi funnits under Bildningsförvaltningen, något som underlättat för information och tillgänglighet.

Våra utvärderare från Linköpings universitet lämnade sin rapport och den är mycket samstämmig med vår lokala utvärdering – kul! Deras rapport kommer inom kort att finnas på jagmed.se.

Så här tycker ungdomarna själva!

Östra teatern deltog också under slutkonferensen och visade utdrag ur två av sina pjäser. Östra teatern har nischat in sig på att gestalta berättelser om människor i utanförskap, vi fick bland annat stifta kort bekantskap med Jonas som har Aspergers syndrom. Ett tips är att boka en hel föreställning – det skapar en tydlig bild och många tankar! Hitta Östra teatern här.

Som avslutning lyssnade vi på Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström som bland annat belyste det enorma glappet mellan att ha en gymnasieutbildning och att inte ha en och att det glappet bara ökar!

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyftsminister i övergångsregeringen.
Att ha en gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning kontra att inte ha det är en riktig vattendelare i samhället idag.

Även om vi fortfarande har en del spridningsuppdrag kvar, året är ju inte slut ännu, så känner vi oss nöjda och stolta över det arbete som bedrivits i alla 30 delprojekt och de resultat som uppnåtts. Hela projektets slutrapport kommer också den att finnas tillgänglig så småningom.

”Utan #jagmed hade jag legat hemma och sovit fortfarande!”

(citat från deltagare)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *