Projektplanen godkänd!

#jagmed kan äntligen börja ”jobba”! Projektplanen är klar och underskriven av projektägare Susanna Ölander Borg.

Sanna skriver under

Nu längtar vi efter att få börja jobba praktiskt med elever och personal! Vad ska vi göra? Det återstår att se, men många idéer finns det!

Målet är att minska skolavhoppen i gymnasiet i Katrineholms kommun och få fler elever att gå ut med examen. Låter det spännande? Häng gärna med på vår resa!

Välkommen till #jagmed

Välkommen till bloggen #jagmed. Här kommer vi löpande att berätta om det arbete som sker i Katrineholms kommun med målsättningen att sänka andelen avhopp från gymnasieskolorna och andelen elever som slutar gymnasiet med ofullständiga betyg.

Projektet #jagmed i Katrineholm drivs med projektmedel från Europeiska Socialfonden i ett samarbete mellan Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län, Västmanlands Kommuner och Landsting, Regionförbundet Uppsala län samt ett 40-tal kommuner och andra aktörer som har gjort en gemensam ansökan om pengar från Europeiska socialfonden.