Välkommen till #jagmed

Välkommen till bloggen #jagmed. Här kommer vi löpande att berätta om det arbete som sker i Katrineholms kommun med målsättningen att sänka andelen avhopp från gymnasieskolorna och andelen elever som slutar gymnasiet med ofullständiga betyg.

Projektet #jagmed i Katrineholm drivs med projektmedel från Europeiska Socialfonden i ett samarbete mellan Regionförbundet Sörmland, Region Östergötland, Region Örebro län, Västmanlands Kommuner och Landsting, Regionförbundet Uppsala län samt ett 40-tal kommuner och andra aktörer som har gjort en gemensam ansökan om pengar från Europeiska socialfonden.

4 thoughts on “Välkommen till #jagmed”

 1. En satsning på bred front:
  Vägledning
  Information
  Coachning
  Täta uppföljningar
  Från årskurs 1 och uppåt med gradvis fokus från hela lärsituationen i hemmet, i skolan, på fritiden till att mer och mer zooma in på framtida mål!
  Få med alla som är delaktiga i att en ung människas framgång

  1. Absolut! Det finns mycket att göra och mycket görs redan och det gäller att hitta goda exempel att implementera överallt. Tack för dina tankar!

 2. Jag anser att det absolut viktigaste är att lärare och rektorer SER ALLA elever, att de visar ett ÄKTA engagemang! Tyvärr är lärarnas arbetssituation nästan ohållbar idag och de som är mest engagerade är de som vill engagera sig ännu mer. Lös den ekvationen så är vi en bra bit på väg!

  1. Hej Mari!
   Visst är det så! Den lilla lätta ekvationen… Vi var precis ute på Åsa Folkhögskola och pratade med elever som berättar precis om detta. Deras upplevelse av skolan är att den inte alls var individanpassad utan att alla skulle in i samma mall. ”Vi sitter ju på samma tåg men behöver olika typer av säten”, som en ungdom så klokt uttryckte det!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *