Saknätverksträffarna fortsätter!

Nu är saknätverken igång ordentligt. Vi diskuterar med projektkollegor om det Kommunala aktivitetsansvaret, Övergångar, Risk för avhopp och Integration. Även Elevstöd/individuellt stöd har ett eget saknätverk.

När Elevstöds-gruppen samlades i Örebro fick alla delprojekt presentera hur man jobbar på sitt håll. Vi pratade runt tre frågor:

1. Hur jobbar coacherna ute i skolorna?

Det ser lite olika ut men ofta handlar det om att fånga upp frånvaro, prata med elever och stötta mentorer.

2. Modeller/arbetssätt för att fånga in målgruppen

Här presenterades en hel del spännande saker. Bland annat har någon skola jobbat med längre luncher som innehåller studiehjälp. Ofta ligger ju annars sådan hjälp sist på dagen och det är lätt att ”slinka hem”. En annan skola jobbar med ”mobila team” där fritidsledare jobbar i fält, både dagar i skolan och kvällar ute på stan/på fritidsgårdar. Ytterligare en skola satsar på ”studiepedagoger”, lärare som bara jobbar socialt.

3. Hur jobbar elevhälsoteamen ute i skolorna?

I stort sett ser detta lika dant ut. Man träffas en gång per vecka då rektor, skolsköterska, kurator, SYV och speciallärare är med. I Katrineholm på Duveholmsgymnasiet jobbar man just detta läsår med att utveckla sitt EHT-team och hur de ska jobba. Kanske kommer #jagmed att finnas med på dagordningen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *