#jagmed Nyköping/Oxelösund firar!

Vårt systerprojekt i Nyköping/Oxelösund firade sitt projekt med stor lärkonferens i Nyköping häromdagen. Ett hundratal gäster fick lyssna till Martin Karlberg, Uppsala universitet, när han pratade om frånvaro i skolan och hur vi alla kan vända det till ökad närvaro. 

Martin Karlberg har forskat mycket på området om frånvaro i skolan.

Vi fick även lyssna till vad delprojekt Nyköping/Oxelösund jobbat med de här tre åren. De har haft olika fokusområden, bland annat har de jobbat mycket med övergångar mellan åk 9 och gymnasiet – ett tips är att kolla med dem om Din kommun är i behov av utveckling på det området!

De har också jobbat med att utbilda i så kallad SIP, samordnad individuell plan. En SIP kallar en till när det finns behov av att just samordna resurser och åtgärder för en enskild individ.

Men det som ändå slår igenom som projektets mest framgångsrika del är arbetet som ungdomssamordnarna har gjort. De har stöttat på individnivå, farit runt på alla skolor, pratat, samordnat och varit en otrolig trygghet för många elever i upptagningsområdet. Ytterligare ett bevis för att ett gott bemötande, en ärlig nyfikenhet och ett stort tålamod är till stor hjälp för många av våra elever!

Nyköping/Oxelösunds ungdomssamordnare Johanna Karlsson och Jessica Lundin tillsammans med projektledare Anna Hedeklint.

Tack för en fin konferens!

Dagen avslutades med världens största #jagmed-tårta!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *