Samarbete – vägen till förändring!

I #jagmed finns över 30 delprojekt och det vore väl himla dumt om vi inte samarbetade för att nå bästa resultat för våra elever?

Ett typ av samarbete är projektets alla saknätverk. På dessa träffas en representant från varje delprojekt och diskuterar kring ett ämne. Vi har saknätverk kring ”Elevstöd-individuellt stöd”, ”Kommunala Aktivitetsansvaret KAA”, ”Övergångar”, ”Risk för avhopp”, ”Inkludering – flerspråkiga och nyanlända” samt ”Vägledning”. #jagmed i Katrineholm deltar i fyra av dem. Här samarbetar vi även lokalt genom att representanter från Viadidaktförvaltningen deltar i ”KAA”.

Mathias Andersson och Johanna Bergström, handläggare för det kommunala aktivitetsansvaret i Katrineholm.
Mathias Andersson och Johanna Bergström, handläggare för det kommunala aktivitetsansvaret i Katrineholm.
Johanna är anställd som arbetsmarknadscoach på Viadidakt i Katrineholm och upplevde den första nätverksträffen som mycket givande!
Johanna är anställd som arbetsmarknadscoach på Viadidakt i Katrineholm och upplevde den första nätverksträffen som mycket givande!

Ännu mer samarbete bedrivs mellan vårt delprojekt och delprojekt Nyköping/Oxelösund. Ungdomssamordnare och elevcoacher träffades i veckan för att delge varandra erfarenheter och ge varandra tips och idéer – mycket givande och viktigt!

Ungdomssamordnare Anna Bjurenbord och Jessica Lundin, båda från Nyköping/Oxelösund, tillsammans med Cissie Brunosson, elevcoach Katrineholm.
Ungdomssamordnare Anna Bjurenborg och Jessica Lundin, båda från Nyköping/Oxelösund, tillsammans med Cissie Brunosson, elevcoach Katrineholm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *