Nu sjösätter vi nya Resursskolan!

Hela härliga ”Resursskolegänget” som under två dagar samlades på Katrinelunds gästgiveri.

Tjoho!!

Äntligen är det dags! Från och med 1 juli 2018 kommer det att finnas en helt ny skolenhet i Katrineholm – Resursskolan. Om den kommer att heta just så återstår att se men det kommer att handla om resurser det är vi säkra på!

Utdrag ur Bildningsnämndens plan för 2018:

”Från hösten 2018 planerar bildningsförvaltningen att samla alla verksamheter som rör elever som av olika skäl behöver ha sin skolgång placerad i särskild undervisningsgrupp eller elever som befinner sig i hemmet istället för i skolan under en och samma rektor och en enhet, en så kallad resursskola.

Resursskolan kommer att ansvara för elever från grundskola och gymnasieskola dvs så länge eleverna finns inom det kommunala aktivitetsansvaret. Arbetet i resursskolan kommer att kännetecknas av stor flexibilitet där skolan möter varje individ utifrån hens förutsättningar. Resursskolan kommer till sitt förfogande ha elevcoacher, lärare, fritidsledare, SYV och elevhälsans olika specialfunktioner”.

I två dagar har nu (nästan) all berörd personal träffats för att lära känna varandra, våra verksamheter och också spåna framåt på exakt hur den här ”flexibiliteten” kan ta sig uttryck. Resultat framtagna i #jagmed delprojekt Katrineholm kommer att väga tungt, något vi är oerhört glada och stolta över! Vi har under vår tvåårsperiod i projektet samlat på oss massor av goda arbetsmetoder och flexibla arbetssätt som vi verkligen tror kommer nya Resursskolan till gagn. Detta ska bli så spännande!

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *