EU på sta’n

EU-dagen i Katrineholm uppmärksammades genom att pågående EU-projekt visade upp sig utanför Kulturhuset Ängeln 9 maj. Projekten är fem till antalet och förutom #jagmed finns IBIS, MIKA, KViSK och Tillväxtsamverkan i Sörmland. MIKA – Mat och Integration i Katrineholm är det allra nyaste projektet och arbetar med utrikesfödda. I projektet är målsättningen att nya maträtter ska utvecklas och att dessa måltider ska testas inom de offentliga verksamheterna.

Nyfiken på mer? Läs i länken nedan!

EU-projekt i Katrineholm

Bachan Rashid är mentor på KTC för några av de elever vi arbetar med i #jagmed och Cissie Brunosson är elevkoordinator i projektet.
Det härliga gänget från IBIS – IntegrationsBygget i Sörmland, ett projekt som ska utveckla metoder och arbetssätt som är varaktiga och inriktar sig på nyanlända som är i början av etableringsprocessen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *