MBT-utbildning

I september var vi med om någonting spännande och väldigt utmanande! Tillsammans med fyra pedagoger från Resursskolan gick vi en utbildning i MBT – Mentaliseringsbaserad terapi- i Heidelberg, Tyskland.

MBT är en form av psykoterapi som syftar till att öka människors mentaliseringsförmåga: att vara uppmärksam på och kunna reflektera över egna känslor, reaktioner, motiv och tankar.

Denna vetenskapligt grundade metod, framtagen av Peter Fonagy och Anthony Bateman, är från början utvecklad att passa ungdomar med boarderlineproblematik. I stora drag handlar det om att ”terapeuten” och ”klienten” får en relation och skapar en allians. Tack vare denna relation kan de sedan utforska varandras sätt att uppfatta sig själva och den andre. Man hjälper till att medvetandegöra ungdomens sätt att tänka  så hen kan få mer kontroll över sina känslor och beteenden. I Heidelberg var det självaste Bateman som var kursledare!

Hela gruppen tillsammans med Anthony Bateman, en av grundarna till MBT.

Läs mer om utbildningen här!

Tanken är att all personal inom Resursskolan ska ha vetskap om den här metoden och kunna bemöta våra ungdomar på ett öppet och nyfiket sätt. Och det är ganska svårt!  Utbildningen innehöll en hel del rollspel och vi övar även mycket här på hemmaplan.

Djupt försjunkna i kurslitteraturen som dessutom var på engelska!

I övrigt kan vi meddela att staden Heidelberg lämpar sig ypperligt för en semesterresa, en mycket vacker stad! Och dessutom väldigt varm, i alla fall när vi var där.

Många vackra vyer finns att se i Heidelberg.
Mitten av september och 29 grader varmt – fantastiskt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *